Національної академії статистики, обліку та аудиту у м. Києві


Інформація щодо можливості здобуття вищої освіти економічного спрямування за європейськими стандартами у державному вищому навчальному закладі ІV рівня акредитації Національної академії статистики, обліку та аудиту у м. Києві на умовах державного замовлення (бюджетних коштів) та за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.