Арендарчук Валентин Васильович

Арендарчук Валентин Васильович
Директор департаменту освіти Житомирської міської ради

Директор департаменту освіти забезпечує:

  • Виконання вимог Конституції і Законів України, інших нормативно-правових  актів органів виконавчої  влади та органів місцевого самоврядування.
  • Ефективне управління освітньою галуззю міста, реалізацію завдань у підвідомчій сфері управління та планових показників.
  • Додержання  прав і свобод в освітній галузі в межах наданих повноважень.
  • Збереження  і захист інформації з обмеженим доступом (зокрема числі даних, що  містять у собі державну  таємницю), персональних даних з дотриманням  вимог  законодавства у  сфері  захисту  персональних  даних та  іншої інформації, що стала йому відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків.
  • Належне виконання службових обов’язків підлеглими посадовими особами, підтримання ініціативності і творчості у роботі.
  • Схоронність ввіреного майна, інших матеріальних цінностей, що він отримує для використання в процесі роботи.
  • Контроль за належним станом адміністративно-господарської діяльності департаменту  освіти та його структурних підрозділів, контроль за належним станом адміністративно-господарської діяльності підпорядкованих закладів освіти та підготовкою дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних закладів освіти до нового навчального року, до роботи в осінньо-зимовий період.