Заступник директора департаменту освіти

Заступник директора департаменту освіти
Заступник директора департаменту освіти Житомирської міської ради – начальник відділу з питань організації та забезпечення освітнього процесу закладів освіти

Забезпечує:

 • Виконання  вимог  Конституції  і законів України, інших нормативно-правових актів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в межах своїх посадових обов’язків.
 • Збереження та захист інформації з обмеженим доступом, (у тому числі даних, що містять у собі державну таємницю), персональних даних з дотриманням  вимог законодавства у сфері захисту персональних даних та іншої інформації, що стала йому відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків.
 • Адміністрування відділом з питань організації та забезпечення освітнього процесу закладів освіти департаменту освіти Житомирської міської ради.
 • Моніторинг організації освітнього процесу закладів освіти.
 • Оперативний контроль за збереженням наявної мережі закладів дошкільної, загальної середньої  та позашкільної освіти.
 • Організація навчально-методичного забезпечення закладів загальної середньої, дошкільної  і  позашкільної   освіти.
 • Організація нормативно-правового забезпечення освітнього процесу загальної середньої, дошкільної  і  позашкільної  освіти  міста.
 • Здійснення контролю за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками в підпорядкованих закладах освіти.
 • Організація ведення обліку дітей шкільного віку в місті.
 • Сприяння дотриманню прав і свобод людини та громадянина в освітній галузі міста.
 • Надання пропозицій до міської галузевої програми з розвитку освіти у межах повноважень наданих посадовими обов’язками, наказами та дорученнями директора департаменту.
 • Схоронність ввіреного майна, інших матеріальних цінностей, що він отримує для використання у процесі роботи.
 • Належне виконання посадових обов’язків підлеглими працівниками, підтримання ініціативності і творчості у роботі.