Ковтуненко Світлана Анатоліївна

Ковтуненко Світлана Анатоліївна
Перший заступник директора департаменту освіти Житомирської міської ради

Перший заступник директора департаменту освіти Житомирської міської ради забезпечує:

 • Виконання вимог Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів органів виконавчої  влади та органів місцевого самоврядування в межах своїх посадових обов’язків.
 • Збереження та захист інформації з обмеженим доступом, (у тому числі даних, що містять у собі державну таємницю), персональних даних з дотриманням вимог законодавства у сфері захисту персональних даних та іншої інформації, що стала йому відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків.
 • Адміністрування відділом з питань забезпечення життєдіяльності  закладів  освіти.
 • Забезпечення координації діяльності, методичного керівництва, моніторингу у наступних напрямках роботи:
 • Санітарно-епідеміологічне благополуччя, медичне обслуговування, організація харчування, охорона праці, протипожежна та електробезпека, техногенна  безпека та цивільний захист у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти міста.
 • Організація відпочинку дітей у пришкільних таборах на базі закладів загальної середньої освіти та навчально-виховних комплексів.
 • Адміністрування інклюзивно-ресурсними центрами, що надають послуги дітям з особливими освітніми потребами.
 • Адміністрування інженерною службою департаменту освіти (фахівці з інженерно-будівельної діяльності, фахівець з інформаційного забезпечення, інженер-енергетик,  інженери з охорони праці, інженер-технолог).
 • Співпраця з управлінням охорони здоров’я Житомирської міської ради з питань медичного обслуговування дітей, учнів і працівників закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.
 • Організація ведення обліку дітей дошкільного віку в місті.
 • Координація роботи з підготовки закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти до нового навчального року, до роботи в осінньо-зимовий період.
 • Координація роботи щодо взаємодії із закладами охорони здоров’я, закладами соціального захисту, службами у справах дітей, громадськими об’єднаннями щодо виявлення та надання своєчасної психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами.
 • Сприяння дотриманню прав і свобод людини та громадянина в освітній галузі міста.
 • Надання при формуванні міського бюджету пропозиції щодо виділення коштів на забезпечення вимог санітарного законодавства, пожежної та електробезпеки, охорони праці, утримання будівель, споруд, інженерних мереж та іншого з питань, що віднесені до компетенції відділу, у межах повноважень.
 • Надання пропозиції до міської галузевої програми  відповідно до посадових обов’язків, наказами та дорученнями директора департаменту.
 • Схоронність ввіреного майна, інших матеріальних цінностей, що він отримує для використання  у  процесі  роботи.
 • Належне виконання посадових обов’язків підлеглими працівниками, підтримання ініціативності  і  творчості  у  роботі.