Кухарчук Тетяна Євстафіївна

Кухарчук Тетяна Євстафіївна
Головний спеціаліст з кадрових питань відділу з питань забезпечення життєдіяльності закладів освіти департаменту освіти Житомирської міської ради

Забезпечує:

 • Додержання Конституції і законів України, інших нормативно – правових актів, актів органів виконавчої влади та органів  місцевого самоврядування.
 • Збереження та захист інформації з обмеженим доступом, (зокрема даних, що  містять у собі державну  таємницю), персональних даних з дотриманням  вимог  законодавства у  сфері  захисту  персональних  даних та  іншої інформації, що стала йому відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків.
 • Оформлення документів на призначення, переведення, звільнення,  працівників підрозділів, що входять у структуру департаменту освіти, керівників закладів освіти комунальної форми власності міста; на відпустки працівників підрозділів, що входять у структуру департаменту освіти, керівників закладів освіти, працівників департаменту освіти та на відрядження посадових осіб департаменту освіти.
 • Організація комплектування закладів освіти керівними кадрами.
 • Ведення обліку вакантних посад працівників підрозділів департаменту  освіти.
 • Ведення обліку прийнятих, звільнених працівників підрозділів департаменту освіти.
 • Подання уповноваженим органам необхідної звітності з питань зайнятості та кадрових питань.
 • Оформлення, облік та зберігання трудових книжок, особових справ, особових листків (П-2) працівників підрозділів департаменту освіти, керівників підпорядкованих закладів  освіти.
 • Облік надання відпусток працівникам підрозділів департаменту   освіти  та  керівникам  підпорядкованих  закладів  освіти.
 • Ведення військового  обліку та бронювання  військовозобов’язаних  працівників підрозділів департаменту освіти та керівників підпорядкованих  закладів  освіти.
 • Ділове   листування  з  питань, що  належать  до компетенції головного спеціаліста.
 • Аналіз та оцінку стану справ з кадрових питань.