Манько Валентина Адамівна

Манько Валентина Адамівна
Головний спеціаліст відділу з питань забезпечення життєдіяльності закладів освіти департаменту освіти Житомирської міської ради

Забезпечує:

  • Виконання вимог Конституції і законів України, інших  нормативно-правових актів органів виконавчої  влади та органів місцевого самоврядування в межах своїх посадових обов’язків.
  • Збереження та захист інформації з обмеженим доступом, (у тому числі даних, що містять у собі державну таємницю), персональних даних із дотриманням  вимог законодавства у сфері захисту персональних даних та іншої інформації, що стала йому відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків.
  • Здійснення координації і методичного керівництва з питань забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя, медичного обслуговування, організації харчування  у закладах загальної середньої та позашкільної освіти міста у межах цієї посадової інструкції та делегованих директором департаменту  повноважень.
  • Моніторинг  щодо дотримання керівниками закладів загальної середньої та позашкільної освіти санітарно-епідеміологічного благополуччя, вимог медичного обслуговування та організації харчування.
  • Аналіз стану організації керівниками закладів загальної середньої освіти харчування учнів різних категорій, медичного обслуговування та санітарно-епідеміологічного благополуччя.
  • Координацію роботи з питань організації керівниками закладів загальної середньої освіти, начальниками пришкільних таборів санітарно-епідеміологічного благополуччя, медичного обслуговування, харчування у пришкільних таборах із денним перебуванням.
  • Внесення  на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради пропозицій щодо організації  харчування та медичного обслуговування учнів у закладах загальної середньої освіти.
  • Здійснення контролю за дотриманням установчих документів  закладів загальної середньої та позашкільної освіти у межах цієї посадової інструкції та делегованих директором департаменту  повноважень.
  • Співпрацю з управлінням охорони здоров’я Житомирської міської ради з питань медичного обслуговування учнів та працівників закладів загальної середньої освіти.
  • Виконання рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови з питань, що віднесені до компетенції департаменту освіти у межах цієї посадової інструкції.