Тонковид Людмила Леонідівна

Тонковид Людмила Леонідівна
Начальник відділу з питань забезпечення життєдіяльності закладів освіти департаменту освіти Житомирської міської ради

Забезпечує:

  • Виконання вимог Конституції і законів України, інших  нормативно-правових актів органів виконавчої  влади та органів місцевого самоврядування в межах своїх посадових обов’язків.
  • Збереження та захист інформації з обмеженим доступом, (у тому числі даних, що містять у собі державну таємницю), персональних даних із дотриманням  вимог законодавства у сфері захисту персональних даних та іншої інформації, що стала йому відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків.
  • Здійснення координації і методичного керівництва з питань забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя, медичного обслуговування, організації харчування у закладах дошкільної освіти міста у межах цієї посадової інструкції та делегованих директором департаменту  повноважень.
  • Моніторинг щодо дотримання керівниками закладів дошкільної освіти санітарно-епідеміологічного благополуччя, вимог медичного обслуговування та організації харчування.
  • Аналіз стану організації керівниками закладів дошкільної освіти харчування дітей різних категорій, медичного обслуговування та санітарно-епідеміологічного благополуччя.
  • Внесення  на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради пропозицій щодо організації харчування та медичного обслуговування дітей у закладах дошкільної освіти.
  • Здійснення контролю за дотриманням установчих документів  закладів дошкільної освіти у межах цієї посадової інструкції та делегованих директором департаменту  повноважень.
  • Співпрацю з управлінням охорони здоров’я Житомирської міської ради з питань медичного обслуговування дітей та працівників закладів дошкільної освіти.
  • Виконання рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови з питань, що віднесені до компетенції департаменту освіти у межах цієї посадової інструкції.
  • Ведення обліку дітей дошкільного віку в місті.