Презентація мультимедійної навчально-освітньої системи «КМ Меdіа Ed Profi»


8 квітня 2019 року в ЗОШ № 30 (директор Нечипорук Т.А.) відбулася презентація мультимедійної навчально-освітньої системи «КМ Меdіа Ed Profi» як сучасного електронного засобу навчання.

Головний редактор, автор змістової складової Роєва Т.Г. ознайомила вчителів 1-х класів з  електронним навчальним засобом, створеним видавництвом  «КМ Меdіа» для використання в освітньому процесі перших класів НУШ. Понад 2000 відео та анімаційних роликів із завданнями до 7-ми освітніх галузей відповідають Державному стандарту початкової освіти і пройшли експертизу профільних комісій МОН України.

Учителі зацікавилися новинкою та надіються на широке впровадження системи в освітній процес.

«KMMEDIA ED PROFI»

    Що таке ED PROFI? мультимедійна навчально-освітня система, яка інтегрує всіх учасників освітнього процесу в єдину взаємопов’язану систему; метод організації навчання на засадах самоосвітньої компетентності; освітній простір для отримання, закріплення, самооцінки знань кожним учнем; інструмент управління розвитком самоосвітньої компетентності;         Суть методу ED PROFI Забезпечує: проведення уроків із демонстрацією; організацію індивідуальної самостійної роботи; автоматизацію процесу виявлення помилок та їх усунення; пояснення навчального матеріалу із залученням сучасних засобів навчання; організацію колективної дослідницької роботи учнів; формування індивідуальної траєкторії знань учня; самопідготовку до уроку засобами мультимедіа; зображення статистики навчальних досягнень учнів для батьків.

Детальніше