Бухгалтерська служба

Щедракова Ніна Леонідівна
Головний бухгалтер бухгалтерської служби
Робочі часи 8:30 - 17:30
Часи прийому 8:30 - 17:30
Адреса м.Житомир, Старий Бульвар, 21
Код 10014
E-mail glavbuxosvita@ukr.net
Телефон (0412) 227-227

Департамент освіти Житомирської міської ради

Бухгалтерська служба

Щедракова Ніна Леонідівна

головний бухгалтер бухгалтерської служби

Тел. (0412) 41 86 63

Здійснює керівництво діяльністю бухгалтерської служби, організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань покладених на бухгалтерську службу.

Соцька Зоя Стахівна

 заступник головного бухгалтера бухгалтерської служби

Тел.(0412)  41 86 83

Здійснює складання бухгалтерської та фінансової місячної, квартальної, річної звітності по департаменту освіти та загальної звітності по галузі, проводить реєстрацію меморіальних ордерів в книгу «Журнал – головна», організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку.

Яновська Оксана Анатоліївна

 керівник планово – економічного відділу

Тел. (0412) 47 09 95

Здійснює керівництво відділу у якому працює  9 спеціалістів.

Відділ здійснює економічне планування й аналіз, спрямований на організацію фінансової діяльності галузі, виявлення і використання фінансових резервів з метою досягнення найбільшої ефективності діяльності та раціонального використання бюджетних коштів.

Кухар Євгенія Георгіївна

 керівник відділу звітності по закладам дошкільної освіти

Тел. (0412) 47 10 02

Здійснює керівництво відділу у якому працює  4 спеціалісти.

Відділ здійснює узагальнений облік бюджетної та фінансової та іншої звітності по 45 закладах дошкільної освіти.

Поливяненко Віра Володимирівна

 керівник відділу звітності по загальноосвітнім  навчальним закладам

Тел.(0412)  47 49 40

Здійснює керівництво відділу у якому працює  5 спеціалістів.

Відділ здійснює узагальнений облік  бюджетної,  фінансової  та іншої звітності по 32 закладах загальної середньої освіти, 1 початковій школі, 5 професійно – технічних навчальних закладах, 3 інклюзивно – ресурсних центрах

Лисак Тетяна Андріївна

 керівник відділу обліку розрахунків по інших закладах освіти та структурним підрозділам департаменту освіти

Тел.(0412)  47 09 95

Здійснює керівництво відділу у якому працює  4 спеціаліста.

Відділ здійснює бухгалтерській облік по 4 структурних підрозділах департаменту освіти, 3 закладах, які не ведуть самостійний бухгалтерській облік та 3 позашкільних навчальних закладах, які ведуть самостійно бухгалтерський облік

Бухгалтери – ревізори

Відповідно штатного розпису  2 спеціаліста.

Здійснюють відповідно до чинних інструкцій і положень планові і за спеціальними завданнями документальні ревізії господарсько-фінансової діяльності закладів, які ведуть самостійно бухгалтерський облік.

Інженери-програмісти 

Відповідно штатного розпису  2 спеціаліста.

Здійснюють адміністрування баз даних, обслуговування парку комп’ютерного обладнання та офісної техніки, моніторинг та аналіз мережевого трафіку на предмет виявлення вірусних загроз, мережевих атак та своєчасної протидії їм, забезпечення захисту інформації, оновлення програмного забезпечення та антивірусних баз.

Надають допомогу бухгалтерській службі установ освіти по оновленню програмного забезпечення, встановлення комп’ютерного та мережевого обладнання та захисту інформації.

Юрисконсульт

Відповідно штатного розпису  2 спеціаліста.

Здійснюють  методичне керівництво правовою роботою, надають правову допомогу структурним підрозділам, беруть участь у підготовці обґрунтованих відповідей у разі відхилення претензій, у розробленні і виконанні заходів для зміцнення господарського розрахунку, договірної, фінансової і трудової дисципліни, аналізують і узагальнюють результати розгляду судових і арбітражних справ, вивчають практику укладання та виконання договорів з метою поліпшення господарсько-фінансової діяльності.

Фахівці з публічних закупівель

Відповідно штатного розпису  2 спеціаліста.

Основними завданнями та обов’язками фахівців з публічних закупівель є організація та контроль за здійсненням публічних закупівель.

[google_maps id="807"]